Förvaltning

Prenova utför professionell drift och förvaltning av fastigheter, vilket även omfattar reparationsarbeten åt framförallt fastighetsbolag och butiker. Vår långa branscherfarenhet och våra specialistkompetenser, gör att vi arbetar effektivt med hög servicenivå. Tillsammans med fastighetsägaren går vi igenom det behov som finns, därefter skrivs avtal för de uppdrag som åligger parterna.

Fastighetsservice; Underhåll och skötsel​ - Dygnet-runt-service
  • VVS Service
  • El Service
  • Bygg Service
  • Ventilation och värme
  • Underhållsplanering