Kv. Runstenen

 

Runstenen får Gävles innerstad att ta ett nytt steg söderut


Livfulla verksamheter, kraftfull arkitektur och en stor variation av boende gör kvarteret till en tydlig del av vägen in till Gävle.
Runstenen utvecklas som en fortsättning på Södra Kungsgatans stadskaraktär. En mångfald av hus och lokaler skapar tillsammans med utvecklade befi ntliga gator och självklara nya stråk den mix av verksamheter och människor som krävs för en levande stadsdel. Bebyggelsen innehåller, förutom generella lokaler i bottenvåningarna, en bred variation av lägenhetstyper och upplåtelseformer. Hus, gård och det tillgängliga taket är utformade för maximal diversitet.

Husen byggs med tunga betongstommar - en långsiktigt hållbar byggmetod - och kommer klassas enligt Miljöbyggnad silver.
I Runstenen finns möjlighet att bygga ett föredöme och visa en utvecklingsriktning för kommande centrala utvecklingsområden.

Planerad byggstart hösten 2015.
 

För mer information och intresseanmälan, besök Runstenens hemsida här >>