Kärnvärden

Våra kärnvärden är kopplade till vår affärsidé och strategi - ett långsiktigt åtagande. En vägledning hur Prenova Bygg & Projektutveckling ska utvecklas = vår företagskultur.
 

Personlig

 • Vi lyssnar till kunden och är goda inspiratörer
 • Medarbetare som trivs gör ett bättre arbete, vilket också får våra kunder och leverantörer att trivas
 • Vi visar engagemang och intresse, vi tycker att vi har världens bästa jobb och visar det också
 • Vi skapar goda relationer
 • Vi är flexibla, vilket innebär att vi försöker lösa alla de önskemål kunden har
 • Vi skapar en trevlig atmosfär i kombination med professionalism
 • Våra kunder är vår drivkraft
 • Att samarbeta, ge och ta - kännetecknar vårt sätt att arbeta
 

Innovativ

 • Tänka nytt – att ligga steget före 
 • Vi är nyskapare
 • Innovation triggar företagets anställda och gör företagande mer utmanande och roligt
 • Ny teknik och utmanande arkitektur förs in i den idéprocess som genomsyrar företaget
 • Vi är nyfikna och frågvisa
 • Vi reagerar när vi ser att något skulle kunna göras bättre – vi är smarta
 • Vi arbetar nära kunden och fungerar som ett sammansvetsat lag
 

Kvalitet

 • Vi medverkar aktivt i utveckling och effektivisering för att ständigt och förbättra vår produkt och kompetens
 • Vi säger till när vi anser att något ska justeras eller ändras
 • För vår personal handlar det om stolthet och yrkesskicklighet - Att vara professionell
 • Vi har serviceinriktade medarbetare som utvecklas genom utbildning i ny bygg- och materialteknik
 • Korrekt och snabb handläggning av alla ärenden
 

Trygghet

 • Tradition sedan 1959
 • Vi har hög etik och moral
 • Vi är hjälpsamma, ärliga och öppna i vårt sätt att vara mot både kunder och kollegor
 • Vi har goda vitsord – god affärsetik
 • Rätt planering - Vi håller vad vi lovar
 • Hos oss får du svar på dina frågor av kunniga och engagerade medarbetare
 • Vi bygger klimatsmart