Projektutveckling

Inom vårt affärsområde Projektutveckling tar vi fastigheten från idéstadiet till färdig produkt.

Utifrån marknadsförutsättningarna på orten utvecklar vi tillsammans med kunden ett projektgenomförande. Vi gör det antingen med kundens egen fastighet, eller så söker vi rätt på en fastighet med rätt läge utifrån projektidén. 

Tillsammans skissar vi upp byggprojektet till storlek och utförande utifrån de ekonomiska marknadsförutsättningarna, för att sedan genomföra projektet. Vår ambition är att energioptimera byggprojekten ur ett förvaltningsperspektiv, samt att projektera byggnaden med hållbara material- och konstruktionslösningar.

Välkommen att kontakta oss med din idé!

Såhär går det till

1. Lokalisering av markområde

3. Bygglov

5. Byggnation

2. Arkitektutformning och ritningar

4. Bearbetning av marknaden

6. Förvaltning

Vill du veta mer?

Kontakta våra projektledare

Urban Öhman

Styrelseordförande & Projektutvecklare
Tel: 070-537 70 56
[email protected]

Pär Boman

Projektledare
Tel: 072-858 58 27
[email protected]