Nybyggnad

Prenova utvecklar och producerar byggnader för bostäder, kontor, skolor och butiker. Vi arbetar med både egenutvecklade projekt och entreprenader. Vi bygger framtidens boende utifrån våra kärnvärden som är Personlig, Innovativ, Trygghet och Kvalitet. Läs mer>
 


Utförande- och totalentreprenader

Prenova utför alla typer av nybyggnationer, som bostäder, skolor, butiker, kontor, företagslokaler etc. Vi bygger inte enbart utförandeentreprenader utan skapar även den nybyggnation som våra kunder önskar i direktkontakt med oss. Vi samarbeter med duktiga underentreprenörer i genomförandefasen och samordnar hela entreprenaden ur kvalitets- och arbetsmiljösynpunkt. 

 

Butiker och industrilokaler med höga krav på brand och säkerhet

Genom åren har Prenova genomfört stora byggentreprenader, både vad det gäller butiker av olika slag men även industrilokaler som har mycket höga krav på brand- och säkerhetsskydd, och andra specifika krav för att tillgodose industriverksamheten. Vi på Prenova vet vad som krävs och gör allt för att kunna hjälpa dig med nya ändamålsenliga lokaler för din verksamhet.
 


Multifunktionella fastigheter 

Vi har genomfört nybyggnation av flertalet skolor, trygghetsboenden, förskolor och äldreboenden. Vi har även erfarenhet av att bygga multifunktionella fastigheter som ska tillgodose många olika sorters behov för tillgänglighet och utformning. En stor del av Prenovas verksamhet utgörs av bostadsbyggen, både som entreprenör åt privata fastighetsbolag och kommunala bolag. 

Välkommen att kontakta oss om följande:

 • Bostäder
 • Butiker/Shoppingcenter
 • Kontor
 • Förvaltningsbyggnader
 • Hotell
 • Förskolor
 • Trygghetsboende
 • Gruppbostäder
 • Äldreboende
 • Logistik- och lagerfastigheter
 • Skolor
 • Idrottsanläggningar
 • Restauranger