Välkommen till Prenova - Vi bygger för framtiden

Namnet Prenova kommer från byggentreprenad och innovation som beskriver vår marknad, vår drivkraft och konkurrensfördel. Byggföretaget Prenova ska ligga steget före genom metodiskt innovativt fokus, där byggteknik, materialval, miljö och smarta lösningar spelar stor roll.
 

Ny- & Ombyggnad

Prenova är ett innovativt heltäckande byggföretag som utvecklar och bygger framtidens fastigheter för boende och företagande.
 

Förvaltning

Vi erbjuder professionell drift och förvaltning av fastigheter, ex. ventilation och värme, anläggningsansvar brandlarm och underhållsplanering.
 

Projektutveckling

Vi utmanar byggnation av kontor och bostäder, där engergi-effektivisering och innovativ teknik prioriteras.