Engesberg Gård

Intresseanmälan pågår löpande

Varsam ombyggnad – Engesberg Gård

Engesberg Gård ligger nära havet och det fina Engesbergsbadet, med den fina skärgårdsnaturen runt knuten och ändå nära Gävle Stad. En attraktiv boendemiljö med promenadstråket ”Kustleden” nära fastigheten, liksom gång- och cykelväg mellan Gävle och Harkskär.

I denna ombyggnadsetapp byggs huvudbyggnaden om till att inrymma 6 bostadslägenheter, och en ny komplementbyggnad uppförs som innehåller lägenhetsförråd och bilplatser i carport för de nya lägenheterna.

Efter ombyggnad/renovering av huvudbyggnaden kommer det ursprungliga fasadutseendet från 1800-talet att återskapas till största möjliga mån.

Du kanske också är intresserad av

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan på Engesberg Gård

Om projektet

Läs mer om projektet Engesberg Gård

Engesberg Gård

Engesberg gård består av en huvudbyggnad och en fristående flygelbyggnad, vilka enligt historiskt kartmaterial uppfördes till delar på 1700-talets mitt.

Båda byggnaderna renoverades/ombyggdes i mitten på 1800-talet och fick då dagens utseende.

Byggnaderna som till sin karaktär benämns som ”Lantherrgård” har ett mycket högt kulturhistoriskt värde, och ingår i Riksintresset för kulturmiljö.

Teknisk kontakt

Prenova Bygg & Projektutveckling

Urban Öhman
[email protected]
070-537 70 56