Ritningar och detaljinformation

Lägenheter plan 1

Detaljinformation

Lägenhet 1001 86m2
Lägenhet 1002 83m2

Lägenheter plan 2

Detaljinformation

Lägenhet 1101 = 87m2
Lägenhet 1102 = 100m2

Lägenheter plan 3

Detaljinformation

Lägenhet 1201 = 64m2
Lägenhet 1202 = 64m2

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan på Engesberg Gård

Om projektet

Läs mer om projektet Engesberg Gård

Engesberg Gård

Engesberg gård består av en huvudbyggnad och en fristående flygelbyggnad, vilka enligt historiskt kartmaterial uppfördes till delar på 1700-talets mitt.

Båda byggnaderna renoverades/ombyggdes i mitten på 1800-talet och fick då dagens utseende.

Byggnaderna som till sin karaktär benämns som ”Lantherrgård” har ett mycket högt kulturhistoriskt värde, och ingår i Riksintresset för kulturmiljö.

Teknisk kontakt

Prenova Bygg & Projektutveckling

Urban Öhman
[email protected]
070-537 70 56