Intresseanmälan

Generell intresseanmälan

Om du är generellt intresserad av projektet Engesberg Gård så lämna gärna in en intresseanmälan nedan.

Om projektet

Här hittar du mer information om det olika lägenheterna för Engesberg Gård

Engesberg Gård

Engesberg gård består av en huvudbyggnad och en fristående flygelbyggnad, vilka enligt historiskt kartmaterial uppfördes till delar på 1700-talets mitt.

Båda byggnaderna renoverades/ombyggdes i mitten på 1800-talet och fick då dagens utseende.

Byggnaderna som till sin karaktär benämns som ”Lantherrgård” har ett mycket högt kulturhistoriskt värde, och ingår i Riksintresset för kulturmiljö.

Teknisk kontakt

Prenova Bygg & Projektutveckling

Urban Öhman
[email protected]
070-537 70 56