Nytt vård & Omsorgsboende i Gävle

Prenova Bygg & Projektutveckling har  byggt ett vårdboende innehållande 81 lägenheter samt allmänna ytor. Byggnaden är 7 våningar hög och placerad i det nordvästra hörnet av det norra kvarteret inom kvarteret Mumman med adress Murèngatan 20.

Byggnationen påbörjades i augusti 2014 och färdigställdes i januari 2016.